ÚvodTerapie s přístrojiTrvalá epilace → Podrobnější studie laser vs. IPL

Klinické porovnání čtyř depilační laserů a intenzivních pulzních světel (IPL)

Studie plastických chirurgů a laserových specialistů Goldberga (NY), Snehala (NJ) a The Mount Sinai School of Medicine NY, USA.

Úvod

Existuje několik klinických studií srovnávajících účinnost různých zařízení pro trvalou depilaci. Tato studie vyhodnocuje účinnost čtyř z nich - dvou depilační laserů a dvou intenzivních pulzních světel (IPL). Ve srovnávací studii podstoupilo ošetření 10 osob.

Odstraňování chloupků lasery a na intenzivním světle založenými přístroji je běžně prováděnou procedurou v dermatologických praxích. Alexandritové a diodové lasery, pracující se světelnou vlnovou délkou 810 nm, jsou obecně považované jako rovnocenné pokud jde o účinnost a bezpečnost. Intenzivní pulzní světlo (IPL) (které používáme k fotoepilaci v našem ostravském salonu), je taktéž rozsáhle popsáno jako účinné zařízení pro permanentní depilaci.

Tato studie byla provedena jako srovnávací test čtyř zařízení pro trvalou depilaci. Informace o množství chloupků, tloušťce, délce, rozsahu ochlupení a rychlosti růstu byly sesbírány skrze digitální fotografie a byly vyhodnocovány manuálně a počítačově

Studie probíhala v období od srpna 2004 do května 2005. Vzorek čítal deset osob ve věku 18-65 let s fototypem I. až III. Parametry ošetření byly určeny na základě předchozích zkušeností s každým ze zařízení a doporučení výrobce.

Metoda

Pokožka osob účastnících se studie byla vyholena a ošetřena na čtyřech čtvercových ploškách o stranách 5x5cm čtyřmi různými zařízeními (2x laser a 2x IPL). Pátá kontrolní ploška byla vyholena ale neošetřena. Plošky, které nebyly zrovna ošetřovány, byly zakryty neprůsvitným plastikovým plátkem k zabránění nechtěné expozice. Šablona s ošetřenými ploškami byla poté zaznamenána na průhledný plast, spolu s nejméně třemi orientačními body (k přesné lokalizaci ošetřovaných ploch byla použita nejméně tři znaménka coby orientační body).

Holení a depilační ošetření bylo zopakováno za 30 dnů. K zajištění plného pokrytí ošetřovaných ploch bylo ošetření s každým ze zařízení provedeno s nepatrným překryvem. Nebylo provedeno žádné místní znecitlivění. Byly provedeny pouze dvě ošetření.

Vyhodnocovací metoda

Během vyhodnocovací fáze byly jak kontrolní ploška tak ošetřované plošky vyholeny, a to vždy 14 dnů před fotografováním, které probíhalo 60,120 a 210 dnů po ošetření. Vyhodnocení bylo provedeno dvojí. Jednak manuálně - metodou sečtení chloupků na ošetřovaných ploškách trénovaným specialistou, jejímž výsledkem byl počet přetrvávajících chloupků na jeden čtvereční centimetr. A automaticky počítačovým programem, který z fotografií vyhodnotil úspěšnost zákroku i vzhledem k tloušťce a délce zbývajících chloupků.

Výsledky

Výsledkem všech čtyř zařízení (lasery a IPL) byla dlouhodobá redukce ochlupení. Počet chloupků uvnitř ošetřovaných oblastí ukázal podobná čísla. Počet chloupků by zredukován po 210 dnech po druhém ošetření o téměř 50%. Mezi lasery a IPL zařízeními nebyl zaznamenán rozdíl v počtu zbývajících chloupků. Výsledky počítačové analýzy vyšly stejně, žádný statisticky postřehnutelný rozdíl mezi jednotlivými zařízeními.

Kam dál?